Doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP trong vòng đầu tiên có cơ hội nộp đơn xin thêm PPP vòng 2.

Đủ điều kiện

Điều kiện vay vốn thứ hai khác với PPP ban đầu vào mùa xuân năm ngoái. Để hội đủ điều kiện cho khoản vay rút thăm thứ hai, người đi vay phải:

Business có không quá 300 nhân viên;

Đã sử dụng hoặc sẽ sử dụng toàn bộ số tiền PPP đầu tiên của họ;

Chứng minh tổng doanh thu giảm ít nhất 25% trong bất kỳ quý nào của năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Các đơn đăng ký nộp sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 đủ điều kiện để sử dụng tổng doanh thu từ quý IV năm 2020.

Các tổ chức đủ điều kiện có thể bao gồm các doanh nghiệp, một số tổ chức phi lợi nhuận, housing cooperatives ở, tổ chức cựu chiến binh, doanh nghiệp bộ lạc, cá nhân tự làm chủ, chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập và cơ sở nông nghiệp nhỏ.

Second Draw loans are also available to 501(c)(6) business leagues and “destination marketing organizations” who do not receive more than 15% from lobbying and whose lobbying activities did not exceed $1 million in the most recent tax year ending prior to February 15, 2020.

Số tiền vay

Số tiền tối đa của khoản vay rút thăm thứ hai là $ 2.000.000. Nói chung, số tiền cho vay có thể lên đến 2,5 lần chi phí lương trung bình hàng tháng trong một năm trước khi cho vay hoặc năm dương lịch. Các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú và dịch vụ thực phẩm có thể nhận được các khoản vay lên đến 3,5 lần mức lương trung bình hàng tháng. Có những quy định đặc biệt để tính toán số tiền vay cho các doanh nghiệp có nhân viên thời vụ, doanh nghiệp mới và doanh nghiệp có nhiều địa điểm.

Thời gian được bảo hiểm cho các khoản vay PPP thứ hai rút ra sẽ giống hệt với các tùy chọn trong chương trình PPP ban đầu. Quý vị có thể chọn giữa Thời gian Được Đài Thọ 8 hoặc 24 tuần.

Cần Biết