Điều kiện để nhận được tiền cứu trợ đợt 3 cho người có thu nhập

Income cho người độc thân dưới 75.000 đô la

Chủ hộ gia đình (Head of Household) 112.500 đô la

Cặp vợ chồng khai thuế chung có income dưới 150.000 đô la

Khi đi khai thuế, bạn nhớ đem theo lá thư của sở thuế 6475.