Các Loại Thuế

 

  • Tiền lương hàng tháng (mẫu W-2)

  • Thu nhập từ làm việc tự do (mẫu 1099 NEC, 1099 MISC )

  • Thu tiền mặt

  • Thu nhập từ kinh doanh bất động sản (Rental income)

  • Tiền thưởng (bonus) 

  • Tiền trúng xổ số và tiền thu nhập từ CASINO (mẫu W-2 G)

Mức thuế thu nhập cá nhân thường tăng theo mức thu nhập của cá nhân. Dành cho những người có thu nhập thấp, mức thuế có thể là 0%, trong khi người có thu nhập trung bình thường phải đóng từ 15% đến 20%, và người có thu nhập cao có thể đối diện với mức thuế từ 40% đến 50%.

Người tặng thường có trách nhiệm nộp thuế quà tặng. Những người thường trú và công dân Mỹ đều phải nộp thuế quà tặng với mọi tài sản tặng trên toàn thế giới. Đối với những người không cư trú tại Hoa Kỳ, nhưng tặng quà tài sản trong lãnh thổ chính quốc, họ cần sử dụng mẫu đơn 709 để kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng có một số trường hợp khi bạn không cần phải nộp thuế quà tặng như sau:

  • Quà tặng cho vợ/chồng của người tặng.

  • Quà tặng cho tổ chức chính trị.

  • Tài trợ cho các tổ chức y tế và giáo dục.

  • Quà tặng cho các tổ chức từ thiện.

  • Các món quà tặng có giá trị dưới 18.000 USD mỗi năm không phải chịu thuế.

Thuế thu nhập từ đầu tư vốn phát sinh khi có chuyển nhượng tài sản vốn (Capital Asset) mà cá nhân sở hữu.

  • Tài sản đầu tư

  • Tài sản kinh doanh

  • Bất động sản.

  • Tài sản khác.

Người không cư trú tại Hoa Kỳ, chỉ cần nộp thuế với thu nhập từ đầu tư vốn liên quan đến tài sản hoặc bất động sản trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

One Response to “Các Loại Thuế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *