About Us

auditbook

We are CPA Accountant Firm

CD Income Tax cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập liên bang và tiểu bang cho các doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng trong suốt 25 năm qua. Đó là niềm tự hào của chúng tôi vì chúng tôi đã giúp được rất nhiều cơ sở thương mại và cá nhân tiết kiệm tiền thuế. Đặc biệt trong những năm vừa qua, văn phòng chúng tôi đã giúp xin các chương trình tài trợ của Liên Bang như PPP loan, Employees Retention Credit, SBA loan và nhiều chương trình của tiểu bang.Người làm việc trong văn phòng của chúng tôi có bằng cấp CPA và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền thuế. Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình bằng lương tâm và trách nhiệm công việc. Nếu bạn muốn tìm đến một người làm thuế uy tín và trách nhiệm, thì đây là một văn phòng khai thuế đáng tin cậy dành cho bạn. Xin vui lòng vào trang web của chúng tôi để xem các dịch vụ chúng tôi cung cấp cũng như nhiều tài liệu hữu ích mà chúng tôi cung cấp. Hãy liên lạc với chúng tôi

 

0 %
Management Accounting
0 %
Income Tax Advisory

LAST FIVE YEAR

Together We Achieve More

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng trong suốt 25 năm qua. Đó là niềm tự hào của chúng tôi vì chúng tôi đã giúp được rất nhiều cơ sở thương mại và cá nhân tiết kiệm tiền thuế. 

2014-2015 60%
2016-2017 85%
2018-2019 70%
2020-2021 75%
2022-2023 100%