PPP Round 2

Doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP trong vòng đầu tiên có cơ hội nộp đơn xin thêm PPP vòng 2. Đủ điều kiện Điều kiện vay vốn thứ hai khác với PPP ban đầu vào mùa xuân năm ngoái. Để hội đủ điều kiện cho khoản vay rút thăm thứ hai, người đi vay phải: Business có không...