Tax Rate

2023

Nếu bạn là single hoặc married file separately, income của bạn là $13,850

Married Filing Jointly; Qualifying Widow(er) income của bạn là $27,700

Head of Household income của bạn $20,800

thì bạn không phải đóng thuế mà còn được chính phủ cho thêm tiền.

Nếu bạn có income cao thì nên đóng thuế trước để tránh bị phạt. Tiền lời ngân hàng rất cao nên tiền lời sở thuế sẽ phạt bạn cũng cao.

Mỗi năm, sở thuế đưa ra các khung thuế bao gồm các mức thuế riêng biệt cho các mức thu nhập khác nhau cho mỗi người tùy theo tình trạng khai thuế là single, married, head of household hay married filed separately.

Các khung thuế này xác định số tiền bạn sẽ trả cho thu nhập chịu thuế của mình trong năm đó. Mỗi năm, khung thuế được điều chỉnh dựa trên lạm phát. Khi bạn kiếm được càng nhiều tiền thì thuế suất của bạn sẽ càng cao.

Bạn đang lo lắng không biết năm nay sẽ phải đóng thuế như thế nào, mời bạn nhìn vào bảng tỉ lệ thuế được tính theo income.